Afvalcontainer een arbeidsmiddel?

Soms is bij boetes begripsdefinitie van groot belang. Hier: mag je een afvalcontainer een arbeidsmiddel noemen?