Vakantiekrachten lopen risico

Zo op het eerste gezicht gaat het niet goed met de zorg voor jonge werknemers. Lees het factsheet van de Arbeidsinspectie 'Resultaten 2010 programma kinderen en jeugdigen', en dan vooral de tabel met de nalevingspercentages van de verschillende branches. Want die percentages liggen laag. De detailhandel eindigt in 2010 op 56%, de land- en tuinbouw op 50% en de horeca zit daar nog een eindje onder: 40%. Erger nog, er lijkt sprake van een structurele daling. Want in 2006 lag het aantal bedrijven dat wel in de pas liep, zo'n 20% hoger.