Bouw op 17 maart Bewust Veilig

Op vrijdag 17 maart staat de bouwsector collectief stil bij veilig werken op de Bewust Veilig-dag. Veilig en gezond werken is een verantwoordelijkheid van iedereen op een project of bouwplaats, en van alle partijen in de keten.

Brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) hebben een landelijke veiligheidsdag in het leven geroepen: Bewust Veilig. Directe aanleiding: het sterk gestegen aantal ongevallen in de bouwsector.

Concurreren op veiligheid onacceptabel

Concurreren op veiligheid is onacceptabel, vinden de initiatiefnemers. Bouwers en installateurs, opdrachtgevers en ontwerpers moeten de handen ineen slaan voor veiligere werkomstandigheden. En op één dag in het jaar staat de bouw volledig in het teken van veilig werken. De Bewust Veilig-dag zal elk jaar op de derde vrijdag van maart plaatsvinden. Het is de bedoeling dat het evenement de komende jaren verder gaat groeien.

Klein beginnen is groter dan verwacht

Volgens Bouwend Nederland-woordvoerder Theo Scholte nemen tientallen bouwbedrijven en installateurs deel aan de eerste veiligheidsdag op vrijdag 17 maart. “We wilden klein beginnen, op zo’n twintig projecten. Maar veel van de bedrijven die meedoen gaven aan dat al hun locaties die dag in het teken zullen staan van veiligheid. Dus het wordt groter dan we hadden verwacht.”

Scholte beaamt dat de cijfers over toenemende ongevallen in de bouw de aanleiding vormden voor de landelijke veiligheidsdag. “Bouwen wordt steeds ingewikkelder. De tijdsdruk stijgt, de locaties worden steeds kleiner. En het aantal disciplines neemt toe. Dat alles maakt de foutkans steeds groter. Dat betekent niet dat we het aantal ongevallen voor lief mogen nemen. Elk ongeval is er een te veel.”

Inspectie SZW doet mee, zonder boetes

Natuurlijk is er op bouwplaatsen elke dag aandacht voor veiligheid. “Maar het kan geen kwaad als alle bij de bouw betrokken partijen er op één speciale dag een keer extra bij stilstaan”, zegt Scholte. De Inspectie SZW heeft zich inmiddels ook aangesloten bij Bewust Veilig. Op de Bewust Veilig-dag trekken inspecteurs het land in om bouwers te wijzen op gevaarlijke situaties. Het bonnenboekje blijft daarbij op zak.