Veiligheid van spoorbaanwerkers verbeterd

In 2010 hield de IVW in totaal 135 inspecties. Hiervan voldeden 100 aan alle eisen die gesteld worden aan de directe veiligheid van het spoorverkeer en baanwerkers. Bij 35 inspecties werden in totaal 39 tekortkomingen geconstateerd. In 26 gevallen was de veiligheid in het geding of kon er gevaar of hinder voor het spoorverkeer ontstaan. 13 keer was er sprake van onveilige arbeidsomstandigheden. In 2010 heeft de inspectie voor het eerst ook gecontroleerd op de arbeidsomstandigheden van de baanwerkers. Aanvullend op de bestaande inspecties voert de inspectie deze taak uit voor de Arbeidsinspectie.