Arbeidsinspectie gaat strenger optreden

Plaatsvervangend directeur arbeidsomstandigheden van de dienst, Dick Wallenburg, schetst de contouren van het strengere beleid van minister Henk Kamp (Sociale Zaken), waarbij hogere boetes kunnen worden opgelegd en bedrijven sneller kunnen worden stilgelegd. We zullen zeker harder optreden als het normbesef te ver is weggezakt aldus de directeur. Hij wijst op de asbestverwijderaars die niet alleen frauderen met de regels voor het werken met de gevaarlijke stof, maar ook oneerlijk concurreren met bedrijven die hun personeel wel goed beschermen. Boetes twee keer zo hoog als nu Werkgevers die na een waarschuwing de regels nog steeds overtreden, kunnen vanaf juli volgend jaar boetes van duizenden euro's verwachten. Ze worden twee keer zo hoog als nu. Bij bazen die voor de tweede keer in de fout gaan, wordt de boete verdubbeld. De derde keer kunnen werkzaamheden worden stilgelegd. De Arbeidsinspectie kan dat nu alleen bij een direct gevaar voor de gezondheid, maar straks ook in situaties die op langere termijn schadelijk zijn. Bedrijven worden eerst gewaarschuwd Wallenburg benadrukt dat bedrijven eerst worden gewaarschuwd en ook de tijd krijgen om alles in orde te maken. We hopen ook dat de sancties zo afschrikwekkend zijn, dat we ze nooit hoeven op te leggen.  Een stillegging kan immers de ondergang van een onderneming zijn. Maar als iemand bewust fraudeert, weegt dat minder zwaar.