Bedrijfskleding en veiligheid

Op grond van artikel 8.1 t/m 8.3 van het Arbobesluit mag de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voorschrijven. Soms moet hij dat zelfs. Onder PBM’s kan in bepaalde gevallen ook beschermende kleding vallen, bijvoorbeeld wanneer iemand met chemische stoffen moet werken. Ook kan de werkgever veiligheidsschoenen voorschrijven. De werkgever moet dan wel zorgen dat de voorgeschreven middelen geschikt zijn voor de taak. Dit blijkt uit de rechtszaak van de BHV-er. Die gleed uit en kwam ongelukkig ten val op een basiscursus BHV, ondanks de door de werkgever voorgeschreven veiligheidsschoenen. De zolen werden glad bij contact met water. En daarvan is doorgaans sprake tijdens een blusoefening(1) ! Het alleen ter beschikking stellen van dergelijke beschermende middelen is dus niet voldoende. Zo heeft de monteur van een chemische wasserij die uitglijdt in een plas water succes met zijn schadeclaim: de werkgever had ook nog andere voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om het uitglijden in waterplassen te voorkomen. Het neerleggen van rubbermatten was volgens ons hoogste rechtscollege effectief en mogelijk geweest(2). De keuze van een PBM zal moeten worden gebaseerd op een deugdelijke risico-inventarisatie en –evaluatie en moet tegemoetkomen aan de eisen die gesteld worden in de bestaande situatie op de werkplek.

Dit vind je misschien ook interessant