Regels voor werken met straling vaak overtreden

Dat blijkt uit controles vorig jaar van de Arbeidsinspectie. De inspecties vonden plaats op 52 locaties waar in totaal 16 Nederlandse en buitenlandse bedrijven zogenaamd niet-destructief onderzoek deden. Hierbij ging het om het maken van scans met sterke radioactieve bronnen of rontgentoestellen, op zoek naar mogelijke inwendige afwijkingen van bruggen, schepen of transportleidingen.