Minister: 'Inspectie zit bovenop de tuinbouw'

"Het blazoen van de tuinbouw wordt bezoedeld door sjoemelaars en sjacheraars die de regels aan hun laars lappen", aldus de minister. "Ze frauderen, buiten werknemers uit en hebben lak aan arbeidswetten en cao's. Dat is onaanvaardbaar." Volgens Asscher stuit de Inspectie SZW op schrijnende situaties van buitenlandse arbeidskrachten. "Die moeten lange dagen maken, krijgen minder dan het wettelijk minimumloon en moeten ook nog eens fors betalen voor erbarmelijke huisvesting."