Stillegging wegens ontbreken RI&E

Ook is het mogelijk dat er metallisch kwik in de bodem zit. Het telefonisch gegeven bevel tot stillegging wordt enkele dagen later schriftelijk bevestigd.