Handreiking veilig gebruik nanomaterialen

FNV en VNO-NCW hebben een nieuwe versie uitgebracht van de 'Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten'. De handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers, als hulp bij het risicomanagement van nanomaterialen.