artikel

Beroepsverenigingen (2)

Geen categorie

BA&O is de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen. Deze vereniging ondersteunt de A&O-deskundige bij het verwerven van een plek in de arbodienstverlening. Met het leggen van contacten met andere beroepsverenigingen, de overheid, opleidingsinstituten en bedrijven die arbodienstverlening aanbieden. De manier waarop dat gebeurt, wordt op de site niet duidelijk Ook is het register op het openbare deel van de site niet te raadplegen. Biedt de rubriek Lopende projecten dan een blik in de keuken van deze deskundigen? Helaas, hier staan de projecten waarvoor nog deelnemers worden gezocht. Er is geen informatie over het werk van de projectgroepen. Bij Registratie staat de gedragscode voor A&O-deskundigen. Dat is het enige inhoudelijke wat de site een buitenstaander te bieden heeft. Daarmee is het geen visitekaartje voor de vereniging. Wellicht is de site daar ook niet voor bedoeld. Maar dat weten alleen de leden.

 

 

Voor de leek begint de site van de NVvE al goed. Er wordt uitgelegd wat een ergonoom precies doet en daarbij worden ook enkele voorbeelden gegeven uit verschillende werkomgevingen. Ook de begripsomschrijving van ergonomie ontbreekt niet. Uiteraard is er een rubriek waar het wel en wee van de vereniging uit de doeken wordt gedaan en hoe men lid kan worden. Op zoek naar een ergonoom? Zoek dan eens in het register. Dat kan op de (zelfbenoemde?) expertise van de ergonoom, de branche waarin deze vaak werkzaamheden verricht of de organisatie waarin hij werkt. Het resultaat is een lijst met ergonomen die aan de vraag voldoen. Ook ergonoom worden? Kijk dan eens bij de rubriek Onderwijs en lees het Tijdschrift voor Ergonomie. Samenvattingen van artikelen zijn op het openbare deel te lezen. Voor het volledige artikel is het lidmaatschap vereist.

 

 

De BvAA, de beroepsvereniging voor arbo-adviseurs, is er voor iedereen die arbeidsomstandigheden als aandachtsgebied of werkterrein heeft. Dat belooft wat voor het openbare deel van de site! Helaas is de rubriek Nieuws leeg. En je brood verdienen als arbo-adviseur wordt ook moeilijk, want er zijn ook al geen vacatures. Bij Activiteiten staat wat de vereniging allemaal organiseert, maar waar en wanneer staat er niet bij. Op de site is alleen het beroepsprofiel van de preventiemedewerker te vinden. En de statuten van de vereniging kunnen worden ingezien. Het strategieplan en het actieplan van de vereniging zijn van 2005. Ook een ledendeel ontbreekt. De BVAA vindt de site als informatievoorziening en visitekaartje kennelijk niet belangrijk.

 

 

Reageer op dit artikel