artikel

Bravo: een gezonde leefstijl

Geen categorie

Om na de raad van bestuur ook de overige leden van het topmanagement en de ondernemingsraad voor BRAVO te enthousiasmeren werden zij door de arbodienst uitgenodigd voor een BRAVO Health Check (een gecombineerd leefstijlen gezondheidsonderzoek en een conditiemeting met een fietsergometer).

 

Draagvlak binnen de organisatie is de randvoorwaarde voor een succesvolle introductie van een bedrijfsbreed leefstijlbeleid. Daarom wordt het project gedragen door een projectboard – voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur – met deelname van de directeuren: human resources, facilitair bedrijf en Fortis Arbodienst en de projectleider BRAVO.

 

Uit de literatuur was de gemiddelde leefstijl van de gemiddelde Nederlander min of meer bekend. De leefstijl van de medewerker van Fortis Bank was onbekend. Bij de start van het project zijn de leefgewoonten van alle medewerkers online in kaart gebracht. Vragen over bewegen, roken, alcohol en voeding stonden centraal. Daarnaast werden vragen gesteld over lichaamsgewicht/ BMI en ontspanning. De respons bedroeg 80 procent.

 

Deelnemers kregen direct feedback over hun leefgewoonten, gerelateerd aan vooraf vastgestelde normen. Voorbeelden zijn elke dag minstens dertig minuten matig intensief bewegen of drie maal per week twintig minuten intensief; niet roken; maximaal drie glazen alcohol per dag; twee stuks fruit en 150 tot 200 gram groente eten; voldoende ontspannen. Vooral bewegen en voeding verdienen aandacht binnen de bank.

 

Kosten en baten

 

De directe projectkosten bedragen gemiddeld 40 euro per medewerker. Tijdens de looptijd van het project is het verzuim binnen Fortis Bank met 0,5 procent (250 euro per medewerker) gedaald. Dit terwijl het verzuim in de banksector gelijktijdig is gestegen.

 

Als 15 procent van de verzuimdaling is toe te schrijven aan het BrAVO-project, dan zijn de projectkosten alweer terugverdiend.

 

Immateriele opbrengsten: enthousiaste medewerkers en de positieve bijdrage van het project aan de bedrijfsbrede company pride.

 

 

Centrale doelstelling van het BRAVO-project is de bewustwording van alle medewerkers van de bank van de eigen leefstijl. Subdoel is de verandering van ongezond leefstijlgedrag van medewerkers naar gezond gedrag.

 

Voorwaarden voor een succesvol leefstijlbeleid

 

Draagvlak binnen de top van de organisatie.

 

De boodschap moet pakkend worden gebracht en bijvoorkeur gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen en vertaald naar opbrengsten voor het bedrijf.

 

Communicatie speelt een centrale rol. Samenwerking is noodzakelijk.

 

Sluit waar mogelijk aan bijlandelijk bekende initiatieven. Zoals bijvoorbeeld:‘Ik kies bewust’-concept en de traploopweekvan het Diabetesfonds.

 

Probeer een koppeling te maken tussen leefstijlacties en goede doelen.

 

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Het hele BrAVO-traject is vrijwillig. Bied alternatieven aan en probeer door promotieactiviteiten medewerkers tot gedragsverandering te verleiden.

 

Neem de tijd. Een project als dit kan alleen slagen als men niet binnen drie maanden resultaat wil zien.

 

Zorg voor voldoende capaciteit. Stel bijvoorbeeld een projectleider aan.

 

 

Op alle hoofdlocaties is een gezondheidsmarkt georganiseerd om de BRAVO-activiteiten te presenteren. Centraal onderdeel in het actieplan was een uitgebreide interne mediacampagne. Op de BRAVO-website waren alle acties te volgen; medewerkers konden zich inschrijven voor een cursus stoppen met roken of de workshop ontspanning. Ook konden medewerkers online hun voedingsgewoontes testen en een dieet- en beweegadvies krijgen. Maandelijks stond een van de BRAVO-thema’s centraal. Inmiddels kunnen de bankmedewerkers onder meer gebruikmaken van (interne of externe) bedrijfsfitness, alcoholtesters, gezondere voeding in het bedrijfsrestaurant en een workshop ‘Ontspannen’.

 

De BRAVO-evaluatie leert dat de medewerkers het project met een 7,1 waarderen. 87 procent van de medewerkers vindt dat het BRAVO-project in de toekomst met dezelfde of een hogere intensiteit moet worden voortgezet. 25 procent van de medewerkers heeft met de gekregen adviezen ook daadwerkelijk iets gedaan. Ze zijn door BRAVO meer gaan bewegen, minder gaan roken. Ook matigen ze hun alcoholgebruik, eten meer groente en fruit en zijn meer ontspannen na hun werk. Toch valt er voor alle thema’s nog voldoende te winnen. Het verzuim binnen de bankensector is in 2007 gestegen tot gemiddeld 3,8 procent. Binnen Fortis Bank is het verzuim verder gedaald tot 3,25 procent.

 

De relatie tussen de gemeten leefstijlkenmerken en verzuim is onderzocht. Momenteel leggen de BRAVO-projectgroepen de laatste hand aan de actieplannen voor 2008. Het accent in de plannen ligt op initiatieven die bewegen, promotie van gezonde voeding en ontspanning kunnen bevorderen, en op het omgaan met veranderingen. Dit laatste in verband met de aanstaande integratie van Fortis Bank Nederland met de Business Unit Nederland van ABN Amro.

 

Wynner.Gezondheidsbevordering op de werkplek in Europa. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1997/ 24/nl/1/ef9724nl.pdf

 

Reageer op dit artikel