artikel

Burn-out zonder schadevergoeding

Geen categorie

De rechtbank en – in hoger beroep – het Gerechtshof wijzen de claim van de werknemer af. Het hof oordeelt dat de klachten van de werknemer zijn veroorzaakt door stress. Stress kan door vele omstandigheden ontstaan en is sterk individueel bepaald. Onder gelijke omstandigheden zal de ene persoon geen stressklachten krijgen en de andere wel. Bovendien kan stress ook worden veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden en kan bijvoorbeeld een minder goede conditie maken dat iemand minder goed bestand is dan normaal tegen de eisen die zijn werkzaamheden aan hem stellen, zodat de werkdruk als te zwaar – als stress – wordt ervaren.

 

Dit betekent dat de werknemer die stelt dat hij door zijn werk stressklachten heeft gekregen, feiten en omstandigheden met betrekking tot zijn werksituatie zal moeten verstrekken op grond waarvan kan worden aangenomen dat zijn klachten door zijn werk en niet door iets anders zijn ontstaan. Immers, wanneer sprake is van een volstrekt normale werksituatie en een werknemer niet tegen de werkdruk is bestand, kan niet gezegd worden dat zijn stress door zijn werkzaamheden is veroorzaakt. De werknemer slaagt er niet in te bewijzen dat de klachten door de werksituatie zijn veroorzaakt.

 

Ook kan in een dergelijke situatie van de werkgever niet worden verwacht dat hij maatregelen neemt ter voorkoming van stress. De werkgever heeft in dit geval aannemelijk gemaakt dat bij haar werknemers in vergelijkbare functies en onder vergelijkbare omstandigheden werkzaam zijn, terwijl de werknemer de enige is die de door hem gestelde gezondheidsklachten heeft ontwikkeld en daardoor arbeidsongeschikt is geraakt.

 

Maatregelen zijn pas dan geindiceerd, wanneer voor de werkgever duidelijk is gemaakt dat een bepaalde werksituatie het risico van stressklachten met zich brengt. Dat is volgens het Gerechtshof in deze situatie niet gebleken, zodat de werkgever geen blaam treft en dan ook niet aansprakelijk moet worden gehouden voor de schade van de werknemer.

 

Gerechtshof te Den Haag, arrest d.d. 27 april 2007, niet gepubliceerd

 

Reageer op dit artikel