artikel

Daadkracht 2008!

Geen categorie

Van probleemgericht naar oplossingsgericht

 

Mensen in beweging krijgen en bereiken dat adviezen daadwerkelijk opgevolgd worden. Hoe krijg je dat voor elkaar in een organisatie? Taalgebruik is daarbij erg belangrijk. Dat heeft grote invloed op de effectiviteit van het advies. Zorg ervoor dat u daarbij zelf niet vastloopt.

 

De x-factor van de arboprofessional. Succesvol zijn is te leren!

 

Dit inspirational seminar neemt u mee op een avontuur dat de kijk op uzelf en uw (werk)omgeving voorgoed verandert. Op een gevatte manier komt de kracht van het positief denken en vooral van de x-factor van de arbofunctionaris bovendrijven.

 

Veiligheid en gezondheid hebben geen prioriteit

 

Gezond en veilig werken heeft alles te maken met het creeren van een samenhangende structuur en de mensen betrekken bij het maken van afspraken.

 

Deze workshop biedt u een interactieve en praktijkgerichte aanpak voor de verbetering van veiligheid en gezondheid in de organisatie, gebaseerd op het Balance-concept. Een methode die is gericht op een fundamentele gedragsverbetering en een verhoogd veiligheidsbewustzijn op alle niveaus binnen een organisatie. Met bewezen succes!

 

www.balanceweb.nl

 

Mensen maken fouten: maak het niet nog erger!

 

Vaak onbedoeld zorgen managers maar ook arbofunctionarissen er met hun manier van reageren voor dat uit ongevallen weinig geleerd wordt. In deze workshop krijgt u een model aangeboden waarmee u uw eigen houding bij het realiseren van een veilige werkcultuur kritisch onder de loep kunt nemen. De aanpak is ook bruikbaar om het gesprek over veilig werken in uw organisatie op een constructieve en confronterende wijze op gang te krijgen. www.mensenmakenfouten.nl

 

De praktijk: samenwerken in plaats van vechten

 

Bezig zijn met arbeidsomstandigheden is leuk. Met een stapsgewijze aanpak, op een positieve manier, komt de organisatie in beweging en komt veel tot stand. Geen blauwdrukken maar de focus leggen op wat wel kan, activeert betrokkenen en geeft resultaat. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zult u zien dat dit wel degelijk mogelijk is.

 

www.tecmon.nl

 

De arboprofessional als ethische evenwichtskunstenaar

 

Arboprofessionals hebben regelmatig te maken met dilemma’s. In deze workshop staan verschillende praktijksituaties centraal. Bij een analyse van de keuzemogelijkheden komen de perspectieven van een aantal belanghebbende partijen aan de orde, zoals de werkgever, de opdrachtgever en de werknemer. De methode ‘Moreel beraad’ biedt een handvat om dilemma’s op een ethische manier te analyseren en de mogelijke keuzes te beargumenteren, vooraf of achteraf.

 

Van probleemgericht naar oplossingsgericht

 

Een arbofunctionaris moet lef hebben. Mensen in beweging krijgen, bereiken dat adviezen daadwerkelijk opgevolgd worden. Hoe je dat voor elkaar krijgt in een organisatie is het onderwerp van deze workshop: een uitwerking van de plenaire presentatie in de ochtend. www.NTI-NLP.nl

 

Op weg naar een veilige bedrijfscultuur

 

De arbofunctionaris kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van een sociaal en psychisch veilige organisatie. Een cultuurverandering op gang brengen vanuit eigen ‘kracht’. Deze workshop doorbreekt oude patronen en biedt een innovatieve kijk op het functioneren van leidinggevenden in hun relatie met medewerkers, het hoger management, vertrouwenspersonen, HR en arbodiensten. www.stichtingstomp.nl

 

Volgens de Open-Space-methode draagt u als congresdeelnemer vragen of onderwerpen aan. De workshops vinden plaats onder leiding van ervaren deskundigen.

 

Tijdens een van de workshops vindt ‘Het grote arbodebat’ plaats onder leiding van Patrick van der Hijden, uit de school van Felix Rottenberg. Een uur ‘Lagerhuisdebat’ met een debatjury en een prijs voor de ‘beste debater’.

 

Goede vakmensen onderhouden hun gereedschap.

 

Het gereedschap van de gemiddelde arbodeskundige bent u zelf. Daarom zijn tijdens dit congres ‘slijpstenen’ beschikbaar om scherp te blijven, zoals een gratis gesprek met een coach.

 

Meer informatie en inschrijven www.arboonline.nl/congres

 

Reageer op dit artikel