artikel

De wereld na 1 juli

Geen categorie

– Sinds deze maand zijn werkgevers niet langer verplicht om een contract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst voor onder andere de RI&E en de begeleiding van zieke werknemers; in plaats daarvan mogen zij een alternatief voor een arbodienst inschakelen.

 

– De werkgever kan nog steeds een contract sluiten met een arbodienst. Maar hij mag ook kiezen voor maatwerk. Zo kan hij externe arbodeskundigen inhuren voor bepaalde taken en daarnaast een van de eigen medewerkers opleiden tot gecertificeerd arbodeskundige. Dit mag ook via de CAO voor de branche worden geregeld.

 

– De werkgever moet het over de vorm van arbodienstverlening eens zijn met zijn werknemers. Dat kan of via de CAO van de branche of via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 

– Voor bedrijven zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen CAO-afspraken gemaakt worden over een alternatief.

 

– Bedrijven met een gecertificeerde interne deskundige die geen maatwerkoplossing kunnen afspreken met hun ondernemingsraad, kunnen de gecertificeerde deskundige in een samenwerkingsverband laten werken met drie andere deskundigen van elders. Dit geldt dan als een interne arbodienst.

 

– Voor ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsomstandighedenspreekuur, arbeidgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen moet een bedrijfsarts beschikbaar zijn.

 

– Een bedrijf moet voor de beoordeling van de RI&E een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen.

 

– Als een werkgever niet meer dan tien werknemers in dienst heeft, kan hij een bij CAO afgesproken RI&E-instrument gebruiken voor het opstellen van de RI&E (zie www.rie.nl). Hij hoeft de RI&E dan niet langer door een arbodienst te laten toetsen.

 

– Als een bedrijf niet meer dan 25 werknemers telt, moet het de RI&E nog wel door de arbodienst laten toetsen. Maar dan gaat het om een ‘lichte’ (goedkopere) toets.

 

– De werkgever moet volgens het Europees Hof eerst bekijken of iemand binnen zijn bedrijf deskundig is om de RI&E te toetsen, voor hij externe adviseurs in de arm kan nemen. In de praktijk zal dat alleen het geval zijn bij vrij grote bedrijven die al beschikken over een interne gecertificeerde arbodeskundige.

 

– Bedrijven die een interne arbodienst beginnen bestaande uit interne en externe deskundigen, hebben na 1 juli 2005 nog een overgangstermijn van zes maanden waarin het contract met de externe arbodienst kan doorlopen voor het toetsen van de RI&E. Na de overgangsperiode is de interne arbodeskundige hiervoor verantwoordelijk.

 

– Een werkgever moet minimaal een van zijn werknemers als preventiemedewerker aanwijzen. De preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en is op de werkvloer aanwezig. Hij hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij maar beschikt over de specifieke kennis van arborisico’s die voor het bedrijf relevant is. De RI&E van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen dan ook de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. Als de RI&E bijvoorbeeld het gebruik van afzuigkappen voorschrijft, moet de preventiemedewerker weten wat de risico’s zijn van niet of ondeskundig afzuigen en hoe de apparaten moeten worden onderhouden.

 

– Werkgevers met niet meer dan vijftien werknemers mogen de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.

 

BRON: MINISTERIE VAN SZW

 

Reageer op dit artikel