artikel

Gevaarlijk advies

Geen categorie

Volgens de staatssecretaris bieden het ontwerp en de inrichting van de baliewerkplek geen optimale bescherming. De werkplek had veiliger ingericht kunnen worden. Ook de Arbeidsinspectie beoordeelt de opstaande rand als onvoldoende veilig. Dat de arbodienst met geen woord over de onveiligheid van de rand heeft gerept, maakt niet dat de rand als veilig is gekwalificeerd. Evenmin maakt het uit dat de Arbeidsinspectie zelf de situatie eerder als veilig had omschreven. De gemeente blijft als werkgever primair verantwoordelijk. In afwijking van het advies van de Adviescommissie meent de staatssecretaris dat het inwinnen van advies bij de arbodienst de gemeente dan ook niet vrijspreekt.

 

De gemeente stelt daartegenover dat haar geen blaam treft. Bij de bouw, de inrichting en tijdens verbouwingen van het gemeentehuis is de arbodienst van meet af aan betrokken geweest. Op advies van de dienst heeft de gemeente de achteruitrijdbeveiliging op de verhoogde werkvloer aangebracht.

 

De gemeente vindt het te ver gaan dat zij verdergaande maatregelen zou moeten treffen dan de arbodienst aangeeft. Zij eist primair intrekking en subsidiair matiging van de boete.

 

De rechtbank gaat af op de processtukken waaruit blijkt dat de arbodienst de gemeente uitdrukkelijk heeft geadviseerd om op de verhoogde werkvloer een achteruitrijdbeveiliging aan te brengen: een verhoogde rand van 25 millimeter. De overweging van de staatssecretaris dat de arbodienst geen opmerkingen heeft gemaakt over de opstaande rand is dus niet juist. Naar het oordeel van de rechtbank mocht de gemeente in redelijkheid afgaan op het advies van de dienst. Deze mag immers als deskundig in de inrichting van arbeidsplaatsen worden beschouwd. Volgens de rechtbank heeft de gemeente dan ook niet gehandeld of nagelaten in strijd met artikel 3.2, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 

Daarom meent de rechtbank dat de boete onterecht is opgelegd. Het eerder genomen besluit is in strijd met de wet en moet worden vernietigd. De rechtbank verklaart het beroep van de gemeente gegrond.

 

Rechtbank Middelburg, 26 juli 2001, LJN AE4969

 

Reageer op dit artikel