artikel

Gevaarlijke sluiproute

Geen categorie

De vriesloods was van de buitenkant goed beveiligd. Niemand kon zomaar naar binnen. Zelfs de technici die naar de reparatiewerkplaats wilden, moesten sleutels hebben. Maar de sluiproute die de monteur volgde, was op geen enkele manier beveiligd. Diverse werknemers verklaarden dat ze regelmatig deze sluiproute gebruikten wanneer ze in de loods moesten zijn. Men vond het ‘omslachtig’ om even om te lopen en daarna een ‘vervelende’ sleutelprocedure te moeten volgen.

 

Het bedrijf had naar aanleiding van een aantal eerdere ongevallen een uitgebreide risicoanalyse gemaakt. De veiligheidskundige van de arbodienst had diverse aanbevelingen gedaan en verbeterpunten voorgesteld. Het bedrijf had deze punten allemaal uitgevoerd. De veiligheidskundige van de arbodienst en de hoge veiligheidskundige van het bedrijf hadden er echter niet bij stilgestaan dat monteurs heel makkelijk vanuit de onderhoudszone de loods konden binnenlopen. Tussen de zone en de installatie waren geen schermen, deuren of beveiligingsinrichting aangebracht die moesten voorkomen dat mensen door bewegende delen, magnetische karretjes en pallets zouden worden gegrepen. Bij de tussendeur ontbraken bovendien waarschuwingsborden of -pictogrammen en dergelijke. Volgens de hoge veiligheidskundige moesten de monteurs weten dat ze niet via via de loods mochten betreden.

 

De bedrijfsleider en ploegbazen wisten niet dat hun mensen een sluiproute gebruikten om in de loods te komen. Toch was deze gewoonte min of meer een publiek geheim. Desondanks had het bedrijf geen actie ondernomen deze belangrijke gevarenbron te herkennen en er actie tegen te ondernemen.

 

De arbeidsinspectie maakte een boeterapport op tegen de werkgever. Het bedrijf had onvoldoende veiligheidsvoorzieningen getroffen om werknemers zoveel mogelijk tegen bewegende delen van een arbeidsmiddel te beschermen (artikel 7.7 Arbobesluit; ernstig beboetbaar feit). Het bedrijf ging niet in beroep tegen de boeteoplegging, ondanks het feit dat de monteur goed geschoold was en niet volgens de procedures had gehandeld. Evenmin voerde het bedrijf aan dat het advies van de arbodienst was opgevolgd. Het betaalde ruim vijfduizend euro boete.

 

Reageer op dit artikel