artikel

Internet: verlichting

Geen categorie

Een beetje zuinige werkgever probeert zo veel mogelijk gebruik te maken van het daglicht. Bij het ontwerp van het gebouw moet je de architect al bij voorbaat verbieden het gebouw dicht te spijkeren en te voorzien van hitteproducerende sfeerlampjes. Gebruik die liever in de tuin.

 

De site van Novem, een subsite geheel gericht op verlichting, propageert het gebruik van dag-licht op de werkplek, beginnend bij het ontwerp. Voor een goed daglichtontwerp worden twintig vuistregels gegeven, varierend van de plaatsing van het gebouw ten opzichte van de zon, het gebruik van materialen, de plaats en hoeveelheid van de lichtopeningen tot het bij-behorende interieur. Ook worden verschillende voorbeeldprojecten beschreven.

 

Lukt het niet de opdrachtgever en de architect te overtuigen? Neem dan eens een duik in de literatuurlijst op de site. De informatie is verdeeld over onderwerpen als architectuur, beleving, energie en ergonomie.

 

Om bij het overleg met de bouwers te begrijpen waar ze het over hebben, kan de begrip-penlijst een uitkomst bieden. De natuurkunde-lessen kunnen weer worden opgefrist met de symbolenlijst. Een lange lijst met verwijzingen naar websites waar meer info over verlichting kan worden gehaald, completeert de site.

 

 

Site van een commercieel bedrijf dat de ver-lichting in uw bedrijf kan installeren en onder-houden. Zullen dus wel geen grote voorstanders zijn van te veel daglicht. Meedenken doen ze wel. Er is bijvoorbeeld aandacht voor het milieu door een stukje over hergebruik van grondstoffen.

 

De belangrijkste rubriek op de site is echter die over de lichtbegrippen. Hier vinden we een overzicht van de normen voor de kwaliteit van het licht op de verschillende werkplekken. Voor verschillende branches is ook een tabel beschikbaar met de benodigde lichtsterkten. Begrippen als luminantie en lichtsterkte worden verklaard, er is een tabel met het aantal lumen per Watt voor verschillende soorten lam-pen, een kleurentabel met een overzicht van lichtkleuren voor specifieke werkzaamheden en een conversietabel voor de lichtkleuren van Osram en Philips. Want waarom zou je als fabrikant afspraken maken om het de gebruikers gemakkelijk te maken?

 

De eerste minuut na het openen van de site word je door Arend Langenberg getrakteerd op moraliserende uitspraken over licht, gevolgd door oneindig lang aanhoudende muzak die je eerder verwacht op een site over verlichting van de geest.

 

 

Licht is goed voor de mens. De biologische effecten van licht mogen niet worden onderschat. Dat is een van de boodschappen op de site van de Stichting Onderzoek Licht en Geluid, die is gehuisvest op het terrein van de Technische Universiteit in de lichtstad Eindhoven. Waarom ze dan een nachtsymposium gaan organiseren in de komende februarimaand is een beetje een raadsel.

 

Op de nieuwspagina worden actuele wetenswaardigheden over het effect van licht op de werkende mens gepubliceerd. Projecten van de stichting gaan over de al eerder genoemde biologische effecten op de mens en de invloed van licht op onze stemming. Verder zijn er verschillende boeken over werken en licht te koop bij de stichting.

 

Ook op deze site is er aandacht voor de achtergronden van licht op het werk. Een nieuwsbrief heeft ooit wel eens het licht gezien, maar is al na twee uitgaven niet meer verschenen. De gehele site is ook in het Engels beschikbaar.

 

 

Meer websites over dit onderwerp zijn te vinden in de rubriek Verlichting in de Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo. favos.nl). Meer over Arend Langenberg staat op www.arendlangenberg.nl.

 

Reageer op dit artikel