artikel

Kaliumspetters

Geen categorie

De politie meldt het ongeval bij de Arbeidsinspectie, die een onderzoek start. In het magazijn wordt al snel duidelijk dat de opslag van de daar aanwezige chemicalien erg provisorisch plaatsvindt. De houten stellingen waarin de dozen staan, zijn eerder bedoeld voor de opslag van papier en aanverwante artikelen dan voor de opslag van chemicalien. In de drie kartonnen dozen staan de verschillende flessen en potjes met chemicalien naast elkaar. Op een aantal hiervan ontbreken etiketten met de informatie over de inhoud. Maar de tekst op het etiket van het gebroken flesje laat niets te raden over: kalium corrosief en licht ontvlambaar.

 

Verder ontbreken in het magazijn veiligheidsinformatiebladen van de aanwezige stoffen. Het magazijn zelf is niet ontworpen voor de opslag van chemicalien. Ook ontbreken de gevaarsymbolen, zodat het bij het betreden van buitenaf niet duidelijk wordt dat het om een magazijn gaat met opslag van gevaarlijke stoffen.

 

Uit de verdere verklaringen wordt opgemaakt dat de aanwezige stoffen ‘per ongeluk’ zijn achtergebleven. Tijdens de grootschalige verbouwing van de scholengemeenschap enige jaren daarvoor heeft de school een chemicalienkast aangeschaft. In deze kast worden de chemicalien opgeslagen die gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. De aanwezige stoffen in het magazijn zijn vergeten resten uit het verleden en hadden afgevoerd moeten worden.

 

Toen de Arbeidsinspectie met het slachtoffer sprak, werd duidelijk wat er mis is gegaan. De man had tijdens het inventariseren van de opslag in het magazijn een doos uit een stelling gepakt. Daarbij raakte hij een andere doos en deze werd van de stellingplank gestoten. De doos kwam op de grond terecht en het flesje met kalium spatte uiteen.

 

De Arbeidsinspectie maakt een boeterapport op, op basis van artikel 4.4. lid 11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, het voorkomen van ongewilde gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen. De scholengemeenschap krijgt een boete opgelegd van 2700 euro.

 

Reageer op dit artikel