artikel

Klem tussen lastafel en robot

Geen categorie

De Arbeidsinspectie constateert dat het bedrijf geen beveiliging heeft aangebracht om te verhinderen dat werknemers binnen het draaibereik van de lasrobot kunnen komen. Achter de lastafel blijken de werknemers buiten het draaibereik van de lasrobot te staan.

 

De werknemer die achter een lastafel stond tijdens het ongeval, vertelt tijdens zijn verhoor wat er is gebeurd. Om te voorkomen dat de mallen op de lastafels defect raken, worden met regelmaat standaard de luchtslangetjes vervangen. Op de ochtend van het ongeval had het slachtoffer de luchtslangetjes van een van de twee lastafels vervangen en was vervolgens koffie gaan drinken. Na de koffiepauze ging een collega werken aan de gereviseerde lastafel. Om de luchtslangetjes aan de andere lastafel te kunnen vervangen was het slachtoffer tussen de lastafel en de lasrobot gekropen. Dit om beter bij de achterzijde van de lastafel te kunnen komen. Ondertussen had zijn collega de metalen buizen in de mal gelegd en de lasrobot gestart. De lasrobot maakte zijn lascyclus en keerde terug in de startstand. Het slachtoffer bevond zich tussen de lasrobot en de lastafel en werd klem gedrukt.

 

Het was duidelijk dat de werkgever voor het ontbreken van de benodigde beveiligingen bij de lasrobot een boete aangezegd zou krijgen. De werkgever deelde mee dat hij de lasrobot buiten bedrijf stelde en deze pas weer zou gebruiken als een deskundig bedrijf beveiligingen zou hebben aangebracht.

 

Pijnlijk was overigens wel dat bij de halfjaarlijkse veiligheidscontroles binnen het bedrijf de lasrobot over ‘het hoofd was gezien’. De werkgever kreeg een boete aangezegd op basis van artikel 7.7 Arbeidsomstandighedenbesluit, Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen, 1e lid. Uit het getuigenverslag was immers gebleken dat hij onvoldoende maatregelen had genomen om het voorval te voorkomen.

 

Het bedrijf nam inderdaad, zoals toegezegd, maatregelen om de lasrobot veiliger te maken. Het plaatste een hekwerk met een toegangsdeur rond de robot. Zodra die deur wordt geopend, wordt de lasrobot automatisch buiten werking gesteld. Zou iemand willens en wetens deze beveiliging willen omzeilen, dan zijn er nog de ‘elektronische ogen’. Wordt de lichtstraal onderbroken die moet voorkomen dat iemand zich binnen het draaibereik begeeft, dan stopt de lasrobot direct.

 

Reageer op dit artikel