artikel

Knelplaats wordt knelpunt

Geen categorie

Bij het wisselen van de ploegen geeft de operator (A) bijzonderheden door aan zijn opvolger van de avondploeg (B). Bij een van de verpakkingslijnen is er een probleem met het sealen van de zakjes. De continue toevoer van kunstfolie wordt onderbroken doordat de folie blijft hangen. Dezelfde storing deed zich een maand eerder ook voor bij de andere inpaklijn. Daarbij raakte B tijdens het doortrekken van de folie met zijn vingers bekneld tussen de sluitende bekken. Uit bezorgdheid voor een herhaling van dit ongeval wil A aan B voordoen wat hij beslist niet moet doen. Hij grijpt naar de folie maar schat de sluitingstijd van de bekkens verkeerd in. Zijn vingers raken bekneld en hij loopt een ernstige wond op aan zijn pink. Hoewel de verwonding in dit geval meevalt, levert het wel een arbeidsverzuim van enkele weken op.

 

De toedracht van dit ongeval is bijna komisch. In zijn poging om een collega te waarschuwen tegen een verkeerde werkwijze, raakt een operator bij diezelfde werkwijze bekneld. Niet alle gevaren zijn met goede voorlichting en het geven van instructies te voorkomen, zo blijkt. Duidelijk is dat de knelplaatsen in dit geval afgeschermd hadden moeten zijn. Dit geldt eens te meer bij automatisch verlopende verwerkingscyclussen. Uit het onderzoek blijkt dat de TD van dit bedrijf de machines zelf heeft geinstalleerd. Bij inspectie constateerde de productieleider al dat een aantal knelplaatsen nog afscherming behoefde.

 

Neem het aanbrengen van beveiligingen en afschermingen op een machine mee in de ontwerpfase. Pas nadat een machine deugdelijk is beveiligd, mag ingebruikname volgen.

 

De plek waar de bekken tegen elkaar klemmen voor het sealen en afsnijden van de gevulde zakjes met melkpoeder vormt een knelplaats. Deze plaats was niet afgeschermd of voorzien van beveiligingsinrichtingen. Op basis van artikel 7.7, lid 1 van het Arbobesluit, zegde de Arbeidsinspectie een boeterapport aan. Een maand voor dit ongeval vond een soortgelijk ongeval plaats bij de vulmachine van de andere inpaklijn. Omdat het bedrijf na het eerste ongeval geen adequate maatregelen had genomen, werden beide inpaklijnen na het tweede ongeval stilgelegd. Toen bleek het ineens wel mogelijk om de knelplaatsen te beveiligen: een dag later kon de stillegging worden opgeheven.

 

Reageer op dit artikel