artikel

Kookpunt

Geen categorie

De directe oorzaak voor het ontstaan van het ongeval was het ontbreken van een afscherming of een andere beveiligingsinrichting tegen het snijd-, plet- en knelgevaar. De werkgever had zich bij het maaltijdenvoorbereidingsbedrijf er niet van vergewist of deze machine voldoende beveiligd was en geen knel- en verbrandingsgevaar voor zijn werknemers opleverde.

 

Een even belangrijke oorzaak was het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden aan een draaiende machine. Uit de verklaringen bleek dat de werknemers bij het schoonmaken van de productielijn, deze niet stopgezet hadden. Ze maakten de machine schoon terwijl deze draaide. De werknemers hadden ook in aanwezigheid en met behulp van de leidinggevenden van het maaltijdbedrijf verschillende machines draaiend schoongemaakt. Dit deden ze sinds de aanvang van dit schoonmaakproject.

 

Het was zelfs een keer voorgekomen dat het slachtoffer de machine niet kon starten en de machine in de stilstand had schoongemaakt, waarna hij commentaar kreeg van de opdrachtgever. Geconfronteerd met deze verklaringen beweerde de werkgever dat hij alles eraan deed om te voorkomen dat werknemers draaiende machines schoonmaakten. Zo liet hij een brief zien waaruit bleek dat het slachtoffer was gewaarschuwd voor het werken aan draaiende machines bij een ander bedrijf. Het slachtoffer toonde op zijn beurt een excuusbrief van de directeur dat de bewuste brief per abuis naar hem was gestuurd. Het slachtoffer had in ‘aanvulling arbeidscontract’ getekend dat hij ‘consequent en waar mogelijk de machines stilzet alvorens hij met het schoonmaken begint’. In dit geval was het niet mogelijk de machine stop te zetten of langzamer te laten draaien. Daarnaast was deze machine gedurende meerdere dagen in aanwezigheid en zelfs met behulp van zijn leidinggevenden en de leidinggevende van de opdrachtgever draaiend schoongemaakt.

 

Bewegende delen van machines moeten zijn afgeschermd. Is dit niet mogelijk, dan moeten ze zijn voorzien van andere veiligheidsvoorzieningen die de machines onmiddellijk doen stoppen als de werknemers zich in de gevarenzone bevinden. Onderhoud, reparatie en schoonmaak aan de draaiende machines zijn uit den boze. Afspraken en procedures moeten duidelijk zijn en eenduidig worden toegepast. Bij werk in de avond- en nachturen moet er voor bedrijfshulpverlening worden gezorgd. De hulpverleners moeten dan ook beschikken over de sleutels van gebouwen en machines en benodigde informatie zoals telefoonnummers van hulpdiensten, namen en telefoonnummers van de leidinggevenden van het bedrijf en dergelijke. De hand van dit slachtoffer zou intact zijn gebleven als de collega’s de machine snel hadden kunnen openmaken.

 

In het boeterapport werd artikel 3.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit als overtreding opgenomen. De installatie was voor het schoonmaakbedrijf geen arbeidsmiddel, maar een voorwerp of product waaraan werd gewerkt. Daarom werd dit artikel toegepast. De installatie leverde gevaar van beknelling. Het boetebureau van de Arbeidsinspectie legde het bedrijf een boete van 5400 euro op.

 

Het bedrijf tekende bezwaar aan tegen de opgelegde boete, maar kon de bezwaarcommissie niet overtuigen. Daarom handhaafde de commissie de boete.

 

Reageer op dit artikel