artikel

Het had heel wat voeten in de aarde, maar het kabinet besloot vorige maand toch de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in te voeren per 1 januari 2006. Werkgevers kunnen vanaf die datum kiezen of ze het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zelf dragen of verzekeren bij UWV of private verzekeraar. De eerste twee jaar ziekte zijn al voor rekening van de werkgever. Hij betaalt maximaal 170 procent van het laatstverdiende loon. Na twee jaar beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer genoeg gedaan hebben om de zieke werknemer aan het werk te houden of te krijgen. Als dit zo is, volgt een keuring. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten, tussen de 20 en 65 procent arbeidsgeschikt, krijgen een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Mensen die minder dan twintig procent arbeidsgeschikt zijn, vallen onder de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsgeschikten (IVA). De regelingen vormen samen de WIA. Werkt iemand met een WGA-uitkering, dan krijgt hij, bovenop zijn salaris, zeventig procent van het verschil tussen het oude en het nieuwe loon. Werkt hij niet, dan krijgt hij zeventig procent van het laatstverdiende loon. Mensen die niet binnen vijf jaar herstellen en volledig arbeidsongeschikt zijn, krijgen 75 procent van het laatstverdiende loon, mits er volgend jaar niet meer dan 25.000 volledig duurzaam arbeidsgeschikten bijkomen. De duur van de WGA is gekoppeld aan het arbeidsverleden. Na afloop volgt een vervolguitkering of loonaanvulling, die aan het minimumloon wordt gekoppeld.

 

Zes procent van de 300.000 WAO’ers die opnieuw worden gekeurd, had half februari de keuring achter de rug. De helft van deze circa 19.000 mensen krijgt voortaan geen uitkering meer, of een lagere uitkering. Dat schrijft het ministerie van SZW in een rapportage aan de Kamer. Volgens het departement blijkt uit deze cijfers dat arbeidsongeschikten meer arbeidsmogelijkheden hebben dan vooraf werd verwacht. Waar De Geus rept over de positieve resultaten, daar spreekt FNV-bestuurder Ton Heerts over de ‘meest cynische’ van alle bezuinigingen van het kabinet. Volgens hem is er niets veranderd aan de gezondheid van de herkeurde mensen, maar is alleen het computerprogramma scherper afgesteld, waardoor mensen eerder uit de boot vallen. ‘De minister noemt dit een resultaat om van te dromen. Voor veel WAO’ers voelt het aan als een nachtmerrie. De Geus kan pas de loftrompet steken als de getroffen WAO’ers ook aan het werk zijn geholpen. Op dat punt blijft het nog oorverdovend stil’, aldus de vakbondsman.

 

De laatste drie nummers van ARBO waren niet geheel foutloos. In het januarinummer beweerden wij in het stukje over de Arbobeurs dat de firma Schotting van de Medisafe Eye en Face Wash uit Gorinchem komt. Dat klopt niet: het bedrijf heeft in Zuid-Beijerland zijn thuisbasis. Bovendien verhaspelden wij de naam van de nieuwe directeur van de marktorganisatie Mens & Werk Bedrijfszorg van Interpolis van Peter Wensveen tot Peter Wensveld. In ARBO 2 zetten wij de fijne foto’s van Ton Heerts op bladzijde 22 en 25 ten onrechte op naam van Peter van Beek. Michel Wielick was de fotograaf. Sorry Michel. Ten slotte schreven wij in de boekensignaleringsrubriek dat NEN-normen moeten worden besteld bij het ministerie van SZW. Daar had natuurlijk moeten staan: ‘bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).’ Excuses voor de verwarring. In ARBO 3 ten slotte staat per abuis vermeld dat de foto op bladzijde 12 van Pieter Wagenaar is. Hij is van Peter van Beek. Sorry Peter.

 

Reageer op dit artikel