artikel

Managementsystemen

Geen categorie

LRQA is een onderdeel van Lloyd’s Register Group, een van de bedrijven die in Nederland certificaten mogen uitgeven op het gebied van KAM-managementsystemen. Op deze site gaat de informatie verder dan de ISO-normen. Ook normen als IiP (Investors in People, arbonorm), INK (kwaliteitsnorm), VCA en VCU (veiligheidsnormen) en EMAS (milieunorm) worden toegelicht. Daarbij wordt ook gekeken naar de historische ontwikkeling van de betreffende normen. Maar ook de toekomst komt aan bod, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de omzetting van de arbonorm OH SAS 18001 in een internationale standaard. Een extra meerwaarde van deze site is de informatie die geboden wordt over branchespecifieke normen. Officiele regels over asbestinventarisatie en -verwijdering, lasprocessen of installatietechniek, LRQA is voor al deze normen geaccrediteerd om certificaten af te geven. Dat maken ze op de site wel duidelijk, maar nergens op een irritante manier. En dat zien we wel eens anders. Opvallend is wel dat ook deze site niet erg snel is.

 

 

De Stichting Coordinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen. Dat is een hele mond vol. Het wordt nog erger als je in de ambtenarentaal op de site hebt gelezen wat de stichting precies doet. In gewone taal komt het er op neer dat werkgevers, het ministerie VROM, de Stichting Natuur & Milieu en enkele certificatie-instellingen afspraken hebben gemaakt hoe de internationale normen gelezen moeten worden. Want internationaal kan wel afgesproken worden dat de tekst van de ISO-14001-norm voor milieumanagement slechts enkele pagina’s lang is, de norm kan toch op een heleboel manieren worden uitgelegd. De SCCM heeft bijna vijftig bladzijden nodig om uit de doeken te doen wat er precies wordt bedoeld. Gelukkig zijn deze zogenoemde certificatiesystemen gratis te downloaden van deze site, want als ze de paginaprijs van een norm zouden hebben, waren al heel wat bedrijven failliet gegaan op het moment dat ze hun managementsysteem wilden laten certificeren.

 

 

Meer websites over dit onderwerp zijn te vinden in de rubrieken Managementsystemen en VCA in de Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl).

 

Reageer op dit artikel