artikel

Moe door het werk

Geen categorie

Een grote groep werknemers (n = 12.161) uit 45 verschillende bedrijven is gedurende vier jaar ‘gevolgd’. Ze zijn drie keer per jaar gevraagd om een goed gevalideerde vragenlijst in te vullen. Na vier jaar had 45 procent alle negen vragenlijsten ingevuld. Een hoog percentage, dat duidt op een hoge mate van betrokkenheid van de deelnemers. Dit is een resultaat waar de onderzoekers mee gecomplimenteerd mogen worden. Door de grootschaligheid en de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en het longitudinale karakter van het onderzoek, zijn de resultaten betrouwbaar.

 

Wat zijn nu die resultaten? Een echte samenvatting is in dit boek niet te vinden. De ‘main findings’ alleen al beslaan veertig pagina’s. Het boek is zelf een samenvatting van diverse deelstudies die de afgelopen jaren rond dit Maastrichtse Cohort zijn verricht. Het leidde tot zes promotieonderzoeken en diverse publicaties in vooraanstaande internationale tijdschriften. Enkele resultaten vielen me op:

 

– werknemers in de bouwnijverheid hebben veel minder vermoeidheidsklachten dan in het onderwijs (14% versus 25%);

 

– een ploegendienstschema dat voorwaarts roteert (van ochtend- naar middag- en later nachtdienst) gaat met veel minder vermoeidheidsklachten gepaard, dan een achterwaarts roterend schema;

 

– meer mannen dan vrouwen kampen met vermoeidheidsklachten in verband met een ‘work-family conflict’. Misschien door de vele parttimers onder vrouwelijke werknemers?

 

– werknemers met vermoeidheidsklachten hebben een hoger risico van infecties zoals griep of diarree;

 

– werknemers die rapporteren dat zij een lange tijd nodig hebben om te herstellen na het werk als een teken van vermoeidheid, hebben een grotere kans op hart- en vaatziektes;

 

– werkers met vermoeidheidsklachten en lange hersteltijden hebben meer kans op arbeidsongevallen.

 

Veel meer en preciezer zijn de resultaten te lezen in dit helder geschreven boek dat gratis verkrijgbaar is (zolang de voorraad strekt) via: fatigueatwork@epid.unimaas.nl

 

– D. Mohren, N. Jansen, L. van Amelsvoort, A. Kant, An Epidemiological Approach of Fatigue and Work, Universiteit Maastricht, 2007

 

Reageer op dit artikel