artikel

Nanorisico’s

Geen categorie

Het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene besteedt in zijn rubriek risico’s van stoffen aandacht aan de gevaren van blootstelling aan nanodeeltjes. Nanodeeltjes komen al voor in meer dan honderd consumentenproducten en in het milieu. De blootstelling kan overal plaatsvinden: tijdens het werk en prive. De antwoorden op meer dan twintig vragen geven de lezers een goed beeld van wat nanodeeltjes zijn, wat hun gevaar is en welke rol het RIVM speelt bij het verspreiden van deze kennis. Om de risico’s van nanodeeltjes in kaart te brengen, is bij het RIVM een kennis en informatiepunt opgericht. Op de site staat waar mensen met nanodeeltjes in contact kunnen komen en dus risico kunnen lopen. Wat ontbreekt, is een overzicht van maatregelen die werknemers kunnen beschermen tegen nanodeeltjes op het werk.

 

 

tijdschriften voor technici besteden ook aandacht aan de problemen met nanodeeltjes. Al in 2006 publiceerde het TWA netwerk van het ministerie van economi sche Zaken een artikel over de risico’s van nanotechnologie. Dit artikel is terug te vinden op internet (www.twanetwerk.nl/default.ashx?Documentid=6752). Op de TWA-site is een rubriek over nanotechnologie met nieuws, artikelen en links over het onderwerp. Lowtech Magazine is een Vlaams internetmagazine over wetenschap en technologie. Hier is onder meer een artikel terug te vinden dat de risico’s van nanotechnologie vergelijkt met die van asbest (www.lowtechmagazine.be/2008/05/nanotechnologie.html). Het geeft een kritische kijk op het blindelings toepassen van technieken waarvan de gevolgen nog niet helemaal zijn te over zien.

 

 

De site van technocentrum ZuidLimburg geeft veel informatie over nanotechnologie. Vooral over wat je er mee kunt doen. Als je nog niet precies weet wat nanotechnologie inhoudt, is deze site een waardevolle informatiebron. eigenschap pen, productie en toepassingen komen aan bod. Nanodeeltjes worden al in veel (consumenten)producten toegepast. en dit is nog maar het begin. Er staan zelfs verwijzingen naar sites over nanotechnologie voor kinderen. Alleen maar lof dus over de nieuwe techniek, en niets over risico’s op deze site. Maar de site is bedoeld om nanotechnologie aan de man te brengen, niet om haar de das om te doen.

 

 

Reageer op dit artikel