artikel

NATIONALE WET- EN REGELGEVING

Geen categorie

Komt ’ie nou of komt ’ie niet?

 

Lange tijd was het niet duidelijk of en wanneer het ministerie van Sociale Zaken aanvullende voorschriften voor de risico-inventarisatie en -evaluatie zou opnemen in de Arboregeling.

 

Eind februari stonden ze dan toch nog onverwacht in de Staatscourant (nr. 38). De nieuwe voorschriften zijn toegevoegd aan hoofdstuk 2.

 

De daarin opgenomen verplichting tot het maken van een arbeidsveiligheidsrapportage is komen te vervallen. In plaats daarvan moeten bedrijven een aanvullende RI&E (laten) uitvoeren.

 

Binnenkort meer hierover in ARBO.

 

Reageer op dit artikel