artikel

RECENTE PUBLICATIES

Geen categorie

De doorgewinterde arborot zou soms bijna vergeten dat hij eens een absolute leek was op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Dat hij worstelde met de precieze betekenis van de afkorting MAC – stonden de letters nou voor Maximaal Aanvaarde Concentratie, Maximale Aanvaardbare Concentratie of voor nog iets anders? – om het over de invulling van de duistere wettelijke bepalingen over de bedrijfshulpverlening maar niet te hebben. Wat dat betreft biedt de meeste arboliteratuur de beginner geen helpende hand: veel boeken lijken geschreven vanuit het idee dat de lezer al is ingevoerd in de materie. Gelukkig is er de laatste jaren een aantal inleidingen in de arbeidsomstandigheden verschenen. Een daarvan is het boekje ‘Zicht op arbeidsomstandigheden ’, waarvan dit jaar alweer de vierde herziene druk het licht zag. In dit niet al te lijvige en dus goed te behappen boek legt de auteur in vijf hoofdstukken uit waar arbo nu eigenlijk omgaat. Stolle schetst eerst de historische achtergrond van het onderwerp, om daarna het overheidsbeleid te belichten. In de daarop volgende hoofdstukken laat hij de rol van de werkgever en de rechten &plichten van de werknemer aan bod komen. Het helder geschreven boek is in eerste instantie bedoeld voor HBO-studenten op het gebied van personeel en arbeid en human resource management, maar het kan daarnaast ook verhelderend zijn voor leden van ondernemingsraden en iedereen die een beknopte inleiding over arbo zoekt. Verwacht echter niet een antwoord op alle vragen: waar de letters MAC nu precies voor staan konden wij er niet in terugvinden.

 

Johan Stolle, ‘Zicht op arbeidsomstandigheden ’, vierde herziene druk, uitgeverij Coutinho, Bussum 2004, 143 pagina ’s. ISBN 90 6283 434 5, prijs € 15.

 

De zorg heeft de naam een zachte sector te zijn, maar het ziekteverzuim en de WAO-instroom doen anders vermoeden. Werken in de zorg is vaak lichamelijk zwaar en emotioneel belastend. Het is dan ook geen toeval dat juist in de zorg veel werknemers oververmoeid of overspannen raken. In het boek ‘Preventie ziekteverzuim, stress en burn-out ’ beschrijft Lyda de Rooij hoe zorginstellingen kunnen voorkomen dat hun werknemers aan de stress onderdoorgaan. Dat is vooral een kwestie van het op tijd onderkennen van de overbelasting en het nemen van de juiste maatregelen. Want overspanning en burn-out worden meestal voorafgegaan door een moeizame omgang met een teveel aan stress, zo blijkt uit wel de Rooijs boek. De Rooij beschrijft wat stress, overspanning en burn-out precies zijn en welke factoren bijdragen aan het ontstaan. Daarnaast reikt zij zowel organisatie-als individugerichte interventiestrategieen aan. In een apart hoofdstuk gaat zij nader in op individuele begeleiding bij te veel werkstress, overspanning en burn-out. De Rooij heeft haar boek speciaal geschreven voor opleidingen en instellingen op het gebied van welzijnswerk, hulpverlening, sociaal pedagogische hulpverlening, de zorgsector en personeelswerk. Veel van de informatie uit het boek is echter ook algemeen toepasbaar. Dat maakt het toegankelijk geschreven Preventie ziekteverzuim, stress en burn-out ook voor lezers van buiten de zorg bruikbaar.

 

Lyda de Rooij, ‘Preventie ziekteverzuim, stress en burn-out. Werkstress in non-profitorganisaties in kaart brengen en oplossen ’, derde herzien druk, uitgeverij Nelissen, Soest 2004, 199 bladzijden. ISBN 90 244 1684 1, prijs: € 22, 50.

 

Stel je hebt een klein ambachtelijk bedrijfje met een of twee medewerkers. Hoe regel je dan dat je aan alle wettelijke voorschriften voldoet? Hoe weet je uberhaupt aan welke eisen je allemaal moet voldoen? Ga er maar aanstaan, zonder ondersteunend stafpersoneel. Speciaal voor dergelijke kleine werkgevers heeft het Hoofdbedrijfschap Ambachten een serie zogenaamde ‘Codes ’ ontwikkeld. Hierin vinden zij een bundeling van voorschriften en richtlijnen die voor zijn ambacht van belang is. De code is in helder Nederlands geschreven. Een minpuntje is dat de auteurs van de code wel erg veel onderwerpen in wel erg weinig woorden aansnijden – wij kregen bij sommige aandachtspunten de indruk dat extra uitleg geen kwaad zou kunnen. Maar het is natuurlijk de vraag of de veel geplaagde kleine werkgever de tijd heeft om die te lezen. . .

 

Hoofdbedrijfschap Ambachten, ‘Code voor de voetverzorger ’, tweede herziene uitgave, Zoetermeer 2003, zonder ISBN; ‘Code van het bestratingsbedrijf ’, 2004, zonder ISBN. Neem voor meer informatie contact op met het Hoofdbedrijfschap Ambachten: 079-316 11 11.

 

Reageer op dit artikel