artikel

Valpartij

Geen categorie

In de procedure bij de kantonrechter komt vast te staan dat de werkgever inderdaad geen specifieke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de valpartij van de mal te voorkomen. Weliswaar heeft de arbodienst een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld, maar hierin staat niets over het valgevaar van een bekistingsmal. Vandaar dat de werkgever geen specifieke maatregelen heeft getroffen. De werknemer meent dat de werkgever door het ontbreken van de risicoanalyse en het ontbreken van veiligheidsmaatregelen automatisch aansprakelijk is voor de gevolgen van de valpartij.

 

De kantonrechter kan zich echter niet vinden in de stellingname van de werknemer. Volgens hem is de zorgverplichting van de werkgever om het werk zo te organiseren dat een werknemer geen schade lijdt beperkt tot wat redelijkerwijs noodzakelijk is. Een werkgever hoeft zijn werknemers daarom niet voor van alles en nog wat te voorzien van schriftelijke veiligheidsinstructies, dus ook niet voor het veilig opnemen van mobiele telefoons. De productieleider verrichtte op zich ongevaarlijk werk op geringe hoogte. Bij het werken op hoogtes van minder dan twee meter zijn wettelijk geen nadere maatregelen voorgeschreven; ook de Arbeidsinspectie heeft niet aangegeven welke maatregelen de werkgever had moeten nemen. Overigens waren de werkzaamheden onuitvoerbaar met valbeveiliging. De werknemer was een ervaren VCA- en VOL-gecertificeerde kracht, goed bekend met de situatie ter plaatse en de eventuele risico’s. Volgens de kantonrechter is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De werkgever treft volgens de kantonrechter geen blaam en hoeft de letselschade van de werknemer niet te vergoeden.

 

Een hoogst ongelukkige misstap van een bekistingsmal leidt tot volledige arbeidsongeschiktheid. Oorzaak: het opnemen van een mobiele telefoon. Als er geen enkele relatie met de werkzaamheden aanwezig is en er dus sprake is van een privehandeling, acht de rechter de werkgever niet gauw aansprakelijk. Ook speelt de geringe hoogte van de mal een rol bij deze zaak. Was deze 25 in plaats van 1,3 meter hoog geweest, dan had een instructie van de werkgever over het (zakelijke) gebruik van de mobiele telefoon meer voor de hand gelegen.

 

Rechtbank Assen, Kantonrechter te Emmen 29 maart 2006, niet gepubliceerd

 

Reageer op dit artikel