artikel

Vrijblijvend advies

Geen categorie

De werkgever vindt dat hij voldoende gronden heeft om de werknemer zijn oude functie te onthouden. De eiser zou zich onmogelijk hebben gemaakt als ploegleider door zijn gedrag en de hoekige manier waarop hij met het bedrijf correspondeerde over onder andere arbeidsvoorwaarden. De werkgever stelt dat hij terecht geen loon heeft betaald over de maand april, omdat de werknemer weigerde te werken terwijl de bedrijfsarts hem arbeidsgeschikt had verklaard.

 

De rechter verwerpt alle eisen van de eiser. Volgens de rechter heeft de bedrijfsarts de werknemer zonder voorbehoud hersteld verklaard. Dat hij daarnaast mediation adviseerde, doet verder niet ter zake en is dus ook niet bepalend voor wat de partijen behoren te doen. Wel merkt de rechter op dat het beter zou zijn geweest als de bedrijfsarts een duidelijker onderscheid had gemaakt tussen zijn (bindende) medische vaststelling en zijn (vrijblijvende) advies. Ook het UWV heeft de werknemer arbeidsgeschikt verklaard. Opnieuw vindt de rechter dat de brief onzorgvuldig was geformuleerd, maar op zich toch duidelijk genoeg was. Dat de werknemer desondanks weigerde om het werk te hervatten, komt volgens de rechter dan ook volledig voor ’s mans eigen rekening en risico. Terugkeer in de oude functie acht de rechter geen optie, onder andere vanwege de toonzetting van de correspondentie tussen de partijen. Hij adviseert de partijen om hierover een bodemprocedure te starten.

 

De werknemer leidt mogelijk uit de toelichting van het UWV ten onrechte af dat hij wel degelijk arbeidsongeschikt is. De rechter merkt in zijn uitspraak nog op dat dergelijke brieven van arbodiensten of het UWV in zijn algemeenheid veelal niet uitblinken in duidelijkheid en dat een scherpere afbakening tussen medische vaststelling en het daarbij te geven advies tot aanzienlijk minder misverstanden aanleiding zou geven.

 

Kantonrechter Dordrecht, 23 november 2006, LJN AZ3400

 

Reageren? Mail naar arbo@kluwer.nl

 

Reageer op dit artikel