artikel

Werken op hoogte: rolsteigers

Geen categorie

De NEN 2718 is van toepassing op rolsteigers. Die onderscheidt rolsteigers voor gebruik binnen (met een hoogte van 2,5 tot 12,0 meter) en gebruik buiten (met een hoogte van 2,5 tot 8,0 meter). Onder hoogte verstaan we de maat van bodem tot bovenste werkvloer. Onder binnengebruik verstaan we een windvrije opstelling.

 

Een werkvloer moet minstens 0,6 x 1,00 meter groot zijn. Deze minimale afmeting is alleen toegestaan bij voornamelijk staand werk, zonder materiaal en gereedschappen. De vrije hoogte tussen twee vloeren moet 1,90 meter of meer bedragen, en de vrije hoogte tussen een vloer en de eerstvolgende draagconstructie 1,75 meter of meer. Bij voorkeur bedraagt de afstand tussen opeenvolgende vloeren maximaal 4 meter; die tussen bodem en eerste vloer maximaal 4,40 meter.

 

Het leuningwerk bestaat uit een bovenleuning, een tussenleuning en een kantplank. Trappen of ladders geven toegang tot de werkvloeren en moeten aan een aantal eisen voldoen:

 

 

Ze mogen niet op de grond rusten en moeten zich binnen de steunpunten van de constructie bevinden.

 

– De eerste optrede mag maximaal op 0,4 meter zijn.

 

– De treden of sporten en de vloerdelen hebben een antislipuitvoering.

 

– Het is toegestaan om de rolsteiger via het frame aan de binnenzijde te beklimmen als de horizontale regels op zijn meest 30 cm uit elkaar zitten, in antislip zijn uitgevoerd en voldoende grip bieden voor de handen.

 

– De buitenkant van de trap moet voorzien zijn van een leuning.

 

– De toegangsgaten in werkvloeren moeten zo klein mogelijk zijn, maar minstens 0,4 x 0,6 meter; en voorzien van een doorvalbeveiliging.

 

Ook gelden er eisen voor alle verbindingen tussen onderdelen (inclusief trappen en ladders):

 

 

Verbindingen moeten zichtbaar en gemakkelijk te bevestigen zijn en beveiligd tegen onbedoeld losraken.

 

– Zwenkwielen mogen niet kunnen losraken en moeten alle zijn voorzien van een wielrem die ook het verdraaien tegengaat, tenzij ze in geremde stand niet excentrisch zijn. De remconstructie moet zo zijn dat iemand de remwerking slechts met een bewuste handeling kan verwijderen. Banden mogen niet lek kunnen raken.

 

– Stabilisatoren en eventuele basisverbreders moeten integraal deel uitmaken van de hoofdconstructie en voorzien zijn van instelmogelijkheden. Een basisverbreder vergroot de basisafmetingen van een rolsteiger. Indien ballast noodzakelijk is, moet deze van stevig materiaal zijn (bijvoorbeeld staal of beton) en geborgd aan de constructie van de rolsteiger.

 

– Alle onderdelen moeten vrij zijn van onzuiverheden en duurzaam bestand tegen corrosie.

 

Op de rolsteiger moet bepaalde informatie duidelijk en duurzaam op ooghoogte zijn aangegeven. Het gaat om de naam van de fabrikant, de belastingsklasse, de maximale hoogte buiten en binnen, instructies voor opbouw en afbraak van de steiger en de opmerking om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig in acht te nemen. In die duidelijke gebruikshandleiding hoort een aantal instructies vast thuis:

 

 

Opbouw en afbraak uitsluitend door personen die vertrouwd zijn met de handleiding.

 

– Alleen originele onderdelen gebruiken bij de opbouw.

 

– De rolsteiger niet verplaatsen met materiaal of personen erop. Alleen met handkracht verplaatsen op normale loopsnelheid op stevige, horizontale ondergrond, vrij van obstakels.

 

– Voor gebruik controleren of de rolsteiger correct is opgebouwd, verticaal staat en of alle maatregelen zijn genomen ter voorkoming van wegrollen.

 

– Geen hijswerktuigen vastmaken aan rolsteigers, tenzij de fabrikant anders aangeeft.

 

– De werkvloer uitsluitend langs de daarvoor bedoelde trappen of ladders betreden of verlaten.

 

– Bij buitengebruik de rolsteiger waar mogelijk aan een gebouw of andere constructie vastmaken.

 

Rolsteigers zijn, afhankelijk van de toegelaten belasting van de werkvloer, in zes klassen in te delen. Voor opbouw- en afbreekdoeleinden moet een rolsteiger de mogelijkheid bieden om werkvloeren aan te brengen op maximaal 2,10 m hartafstand.

 

Het is belangrijk om van de leverancier of fabrikant een verklaring te krijgen waaruit blijkt dat de rolsteiger voldoet aan NEN 2718.

 

INFO: Beleidsregel 3.16, Arbobesluit, Arbo-informatieblad AI-21, Rolsteigers en NEN 2718, Rolsteigers, opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen

 

Reageer op dit artikel