artikel

Beeldrecht

Geen categorie

Volgens artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht heeft een toezichthouder de bevoegdheid om opnamen te maken. Dus ook van een productieproces dat normaal gesproken niet voor ieders ogen bestemd is. Deze bevoegdheid is echter niet onbeperkt. Artikel 5:13 van dezelfde wet bepaalt dat die toezichthouder daar alleen gebruik van mag maken als dat voor de uitoefening van zijn toezichthoudende taak redelijkerwijs noodzakelijk is.

Reageer op dit artikel