artikel

Geen passende functie?

Geen categorie

Volgens het FOA is er sprake van een blijvende discrepantie tussen de arbeidsbelasting in de functie van politiesurveillant en de gezondheidstoestand van de werknemer. Omdat er geen passende functie is, krijgt hij in augustus 2006 eervol ontslag wegens ziekte.
Beroep en bezwaar bij de rechter zijn vergeefs en de werknemer gaat in hoger beroep. De Centrale Raad van Beroep overweegt dat aan een ambtenaar ontslag kan worden verleend wegens ziekte. Maar dat mag pas als na zorgvuldig onderzoek blijkt dat bij het eigen korps of bij een andere werkgever geen passende arbeid te vinden is.

De werknemer was al twee jaar ongeschikt voor zijn eigen functie en herstel binnen zes maanden was niet te verwachten. Daarmee is voldaan aan de voorwaarden voor het ontslag (art. 94 derde lid aanhef en onder a en b, Besluit algemene rechtspositie politie). Maar een derde voorwaarde is een zorgvuldig herplaatsingsonderzoek. De Raad vindt dat er onvoldoende zicht is op de beperkingen van de werknemer als gevolg van zijn psychische ziekte. De relevante medische gegevens ontbreken in het dossier. Daardoor kan de Raad onvoldoende toetsen of er terecht geen passende arbeid te vinden was. Het merkwaardige is dat men de man niet geschikt acht voor de functie van medewerker teleservices, een functie die in januari 2005 in een andere gemeente was aangeboden. De vraag is dan ook of de werknemer op grond van zijn medische beperkingen alleen in zijn ‘eigen’ standplaats kan werken.

De Raad kan de rechtbank niet volgen in het oordeel dat de korpsbeheerder heeft voldaan aan een nauwgezet herplaatsingsonderzoek. Er moet dan ook worden gekeken of er passend werk voorhanden is, waarbij zo nodig enige aanpassing van het takenpakket gewenst is. En als dat niet lukt, moet men proberen de man buiten de organisatie aan passend werk te helpen. Het beroep wordt gegrond verklaard.

 

Reageer op dit artikel