artikel

Niet mis

Geen categorie

Bijna-ongevallen zijn situaties waarin het net goed ging, in de zin dat er geen schade of letsel is ontstaan ten gevolge van een ongeval. De registratie van bijna-ongevallen is wettelijk gezien niet verplicht.
Toch zijn het juist deze bijna-ongevallen die heel veel kunnen zeggen over de veiligheidssituatie in een bedrijf. Een onderzoek naar de toedracht kan veel nuttige informatie opleveren. Door te investeren in het onderzoeken van bijna-ongevallen, is het mogelijk oorzaken weg te nemen en zo ongevallen in de toekomst te voorkomen.
Daarom moeten mensen in een organisatie proberen een cultuur te kweken waarin het normaal is om bijna-ongevallen te melden. Dat is niet makkelijk, want velen verzwijgen die liever. Ze zijn bang dat anderen hen op zo’n melding aankijken. Het is daarom belangrijk om deze denktrant om te buigen en mensen erop aan te spreken als ze bijna-ongevallen ongemeld laten.

Reageer op dit artikel