artikel

Slechte communicatie

Geen categorie

De man vraagt vervolgens op advies van zijn gemachtigde een deskundigenoordeel bij het UWV aan. Daar komt uit dat de werkgever aan de arboarts had moeten voorleggen dat de werknemer het werk te zwaar en niet aangepast vond. De werknemer vordert doorbetaling van loon.

De kantonrechter stelt vast dat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat de werknemer vanaf 12 december zijn eigen werkzaamheden weer geleidelijk kon gaan opbouwen, met uitzondering van rugbelastende werkzaamheden. De werknemer heeft niet gesteld dat hij op 12 december rugbelastende werkzaamheden moest verrichten. De enkele mededeling dat hij niet kwam werken, kan niet als een ziekmelding worden beschouwd.

Volgens de rechter ging het er vooral om dat de werknemer het niet eens was met het oordeel van de bedrijfsarts dat hij weer aan de slag kon op zijn eigen werkplek. Dat oordeel had hij dan door het UWV moeten laten toetsen. Maar die vraag heeft de werknemer niet aan de deskundige voorgelegd, wel of hij het verzuimreglement had overtreden. En daar kon de deskundige geen antwoord op geven.

Wel merkte de deskundige op dat als de re-integratie stagneert omdat een werknemer aangeeft dat het werk te belastend is, er een nieuw onderzoek door de bedrijfsarts moet volgen. Of dit nu wel of niet juist is, uit niets blijkt dat de man heeft laten weten dat het opgedragen werk op 12 december te zwaar was. Daarom hoefde de werkgever niet opnieuw de bedrijfsarts in te schakelen.

De kantonrechter is het bovendien volstrekt onduidelijk waarom het UWV niet de moeite heeft genomen de werkgever te raadplegen. Alleen daarom al heeft het oordeel van het UWV geen betekenis. De werkgever mocht terecht de loonbetaling opschorten, omdat niet is komen vast te staan dat de man in afwijking van het oordeel van de bedrijfsarts, niet in staat was zijn aangepaste werk vanaf 12 december te verrichten. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel