artikel

Voor gesloten deur

Geen categorie

Het bouwbesluit zegt hierover het volgende:
Lid 1: Een deur tussen een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert en een vluchttrappenhuis, draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.
Lid 2: Een deur die in de rookvrije vluchtroute ligt, draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in, indien de totale, op die deur aangewezen, gebruiksoppervlakte aan rookcompartiment groter is dan de aangegeven grenswaarde. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.
Lid 3: Indien een deur van een toegang van een rookcompartiment niet tegen de vluchtrichting indraait, draait geen enkele deur die in een rookvrije vluchtroute van dat rookcompartiment ligt, bij het openen tegen de vluchtrichting in. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.

Dit betekent dat er alleen sprake mag zijn van een draaiende deur en niet van een rol- of schuifdeur. Dat is ook logisch: een deur die opent in de vluchtrichting leidt niet tot opstoppingen bij ontvluchting, een deur die eerst opengedraaid moet worden wel.

Reageer op dit artikel