artikel

Bij wie ligt de bal?

Geen categorie

De BHV is geregeld in de arbeidsomstandighedenwetgeving. Hierbij gaat het om een werkgever-werknemer relatie. Dit is niet het geval bij sportverenigingen die gebruik maken van een sporthal.
Die huren een accommodatie middels een contract. Hierin kan afgesproken worden hoe partijen de BHV willen regelen. De beheerder moet een BHV-diploma hebben omdat hij op een locatie werkt (en er dus een werkgever-medewerker relatie is). Heeft hij die niet, dan voldoet de NV niet aan de regels.
Het lijkt daarom voor de hand te liggen dat de aanwezige beheerder de BHV regelt. De verhuurder is echter niet standaard verplicht om voor een BHV-er te zorgen als hij locaties verhuurt. Linksom of rechtsom: het is belangrijk dat partijen dit onderling regelen.

Reageer op dit artikel