artikel

Koude douche?

Geen categorie

Artikel 3.23 van de Arbeidsomstandighedenwet gaat over wasgelegenheden en doucheruimten. Dat artikel schrijft voor dat er wasbakken moeten zijn met koud en zonodig warm stromend water voor werknemers als zij tijdens de uitoefening van hun werk bloot staan aan vuil of stof.
Is het nodig dat zij meer dan handen en gezicht schoonmaken, dan is de werkgever verplicht om hen douches ter beschikking te stellen.
Het gaat hier dus om vuil worden

van het werk, niet om vuil en/of bezweet worden van het vervoer naar het werk. Je kan hieruit afleiden dat de werkgever niet verplicht is om een douche aan te laten leggen voor medewerkers die fietsend naar het werk komen.
Maar het mag natuurlijk wel en is misschien zelfs aan te bevelen. Bespreek dit eens met de preventiemedewerker en/of de OR.

Reageer op dit artikel