artikel

Met of zonder filter?

Geen categorie

Bij het uitblazen van luchtfilters komen stofdeeltjes vrij. Dit kan bij inademing tot allerlei gezondheidsklachten leiden, met name aan de luchtwegen.
De medewerkers moeten hun werk doen in een goed geventileerde ruimte en zelf gebruik maken van ademhalingsbeschermingsmiddelen om blootstelling aan stofdeeltjes te voorkomen.

Reageer op dit artikel