artikel

Op til(t)

Geen categorie

De herziene NIOSH-methode geldt sinds jaren als de meest betrouwbare en wetenschappelijke methode om na te gaan of een tilsituatie verantwoord is of niet.
De NIOSH-norm geeft de grenswaarden van acceptabele lichamelijk belasting aan waarbij 90% van de gemiddelde mannelijke werknemers geen schade ondervinden. Wanneer het gewicht van een last groter is dan volgens de berekening met de NIOSH-formule is toegestaan, ontstaat gevaar voor de gezondheid.
De methode is ontwikkeld door The Nationale Institute of Occupational Safety and Health (de Amerikaanse tegenhanger van het Instituut voor Veiligheid en Gezondheid) en dient om te berekenen hoeveel kilo zonder gevaar te verplaatsen zijn in een bepaalde werksituatie. Factoren die het tilgewicht negatief bepalen, zijn reikafstand, tilfrequentie en houding van de tiller.
Van invloed op tilsituaties zijn gewicht van de last, duur van de tilsituatie, verplaatsingsafstand, herhaling, werkhoogte en –houding.

Meer weten?

Reageer op dit artikel