artikel

Potverdorie

Geen categorie

De werkgever is verplicht een beleid te voeren ter voorkoming van seksule intimidatie. Daartoe dient hij onder andere situaties op te sporen die tot seksuele intimidatie kunnen leiden.
De omschreven toilietdeuren vallen daar zeker onder. De werkgever zal daar dus iets aan moeten doen. Geeft hij geen sjoege, neem dan contact op met de ondernemingsraad, de arbodienst en als dat allemaal niet helpt de Arbeidsinspectie.

Reageer op dit artikel