artikel

Wat is de inrichting van arbeidsplaatsen

Geen categorie

De inrichting van de arbeidsplaats is beschreven in het Arbobesluit. Naast algemene verplichtingen voor de werkgever staan hier elektrotechnische voorschriften, eisen aan het gebouw (vloeren, muren, ramen, gangen, deuren, etc.) en speciale ruimten (kleedruimten, wasgelegenheden, toiletten). Voor specifieke arbeidsplaatsen (bouwplaatsen, dagbouw, mijnbouw) gelden aanvullende voorschriften. In (inter)nationale normen staan meer praktische voorschriften.

 

In het Arbobesluit staan doelvoorschriften; er staan dus geen normen en eisen in. Arbeidsplaatsen moeten veilig toegankelijk en te gebruiken zijn. Elektrische installaties mogen geen gevaar vormen voor de werknemers, niet direct aangeraakt kunnen worden en mogen geen brand of explosie kunnen veroorzaken. Gevaarlijke plaatsen zijn gemarkeerd en er zijn maatregelen getroffen tegen valgevaar.

 

Er zijn voldoende, vrij te gebruiken vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen. Wanneer dat nodig is, is een automatisch branddetectiesysteem en alarmering op de werkplek aanwezig. Wanneer het uitvallen van kunstlicht een gevaarlijke situatie veroorzaakt, moet noodverlichting beschikbaar zijn.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de Praktijkgids Arbeidsveiligheid.

Reageer op dit artikel