artikel

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Geen categorie

Ziekteverzuim is het door ziekte of gebrek ongeschikt zijn voor de uitvoering van werk. Arbeidsongeschiktheid is het door ziekte of gebreken niet meer in staat zijn om met gangbare arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde personen met een soortgelijke opleiding en ervaring (RIVM).

Lees de volledige toelichting

 


Reageer op dit artikel