artikel

Baas schakelt detective in

Geen categorie

Desondanks meldde de werkneemster zich opnieuw ziek. Tijdens bezoeken aan de werkgever leek zij niet tot een gesprek in staat en kon zij niet zelfstandig in en uit haar auto stappen. Haar man zei dat zijn vrouw de kinderen niet naar school kon bren­gen en ook niet zelfstandig naar haar werk kon. Haar collega’s hadden de vrouw echter gewoon over straat zien lopen.

 

Om te weten of de vrouw nu wel of niet ziek was, heeft de werkgever een detectivebureau ingeschakeld. Dit bureau stelde vast dat de vrouw zich buiten het ho­tel wel normaal voortbewoog, haar kinderen naar school bracht en zelfstandig naar afspraken ging. Dat was de reden voor de werkgever om ontbinding te vragen. Tevens verzoekt hij om vergoeding door de werkneemster van de kosten van het onderzoeksbureau (8000 euro).

 

De kantonrechter verwerpt het verweer van de werkneemster dat het onderzoeksrapport van het detectivebureau niet als bewijs kan dienen. Het onderzoek, dat maar een paar dagen heeft geduurd, is beperkt gebleven tot observaties in de publieke ruimte, en zon­der dat derden zijn ondervraagd of benaderd. Er is dan ook geen sprake van een onaanvaardbare in­breuk op de privacy van de vrouw.

 

Om na gerede twijfel opdracht te geven aan een onderzoeksbureau voor een onderzoek binnen de weergegeven beperkingen, is niet in strijd met goed werkgeverschap. De werkneem­ster heeft geen medische verklaringen of ander bewijs overgelegd waaruit het verschil in haar gedra­gingen bij de werkgever en in de publieke ruimte kan worden verklaard. Daarom gaat de kantonrechter ervan uit dat zij het aangeboden passende werk wel had kunnen doen. Omdat zij dit blijft weigeren, is ontbinding van de arbeidsovereenkomst op zijn plaats.

 

Voor een ontslagvergoeding aan de werkneemster ziet de rechter geen aanleiding. Het verzoek van de werkgever tot vergoeding van de kosten van het recherchebureau wordt eveneens afgewezen. Volgens de werkgever hebben vier van zijn medewerkers de werk­neemster op straat zien lopen. Met die verklaringen had hij de werkneemster ook kunnen confronteren.

 

Reageer op dit artikel