artikel

Directeur aansprakelijk voor gedrag werknemers bij bedrijfsuitje

Geen categorie

Het hof ziet een functioneel verband tussen het uitje en de werkzaamheden en acht de directeur aansprakelijk. Deze gaat in cassatie met de vraag of de werkgevers aansprakelijk zijn voor daden van hun ondergeschikten als deze buiten werktijd onrechtmatig handelen (art. 6:170 BW). De Hoge Raad overweegt dat het gerechtshof zijn oordeel heeft gebaseerd op de omstandigheden dat het om een door de werkgever georganiseerd, gefaciliteerd en betaald feest (bedrijfsuitje) ging.

 

De betrokken werknemers waren uitsluitend aanwezig omdat zij werknemers waren van Cultuurtechniek of Workshop. Verder vond het hof dat een dergelijk feest mede in het belang kan zijn van de saamhorigheid in het bedrijf en de motivatie van de daar werkzame personen. Ten slotte heeft de directeur-grootaandeelhouder, die in feite de leiding had over de bedrijven van Cultuurtechniek en Workshop, niet getracht te voorkomen dat olie op de barbecue werd gegooid. Hij heeft door zijn gedrag juist de kans op schade vergroot.

 

De Hoge Raad is van oordeel dat het hof op goede gronden heeft geoordeeld dat er functionele samenhang bestond tussen de dienstbetrekking waarin de werknemers tot hun werkgever(s) stonden en de door hen gemaakte fout. Dat oordeel is ook toereikend gemotiveerd. Dit wordt niet anders doordat de handelingen zijn gepleegd buiten werktijd op een andere plaats dan waar de werknemers normaal aan het werk zijn. Ook is het niet van belang dat er zaken of middelen zijn gebruikt die de werkgever normaal niet ter beschikking stelt om het werk te kunnen uitvoeren. Het hoger beroep wordt verworpen.

Reageer op dit artikel