artikel

Europese veiligheidsweek van start

Geen categorie

De Europese Week moet het bewustzijn vergroten en ertoe bijdragen dat iedereen het belang van risicobeoordeling voor elke werkplek inziet. Dit gebeurt door:

  • werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden aan te moedigen actief deel te nemen aan deze pan-Europese campagne;
  • iedereen bewuster te maken van de wettelijke aansprakelijkheid en de concrete behoefte risico’s op de werkplek te beoordelen;
  • daartoe een eenvoudige, stapsgewijze aanpak te bevorderen, die met behulp van gratis beschikbare literatuur op de website van EU-OSHA kan worden toegepast;
  • ondernemingen (in het bijzonder de allerkleinste bedrijven en het MKB/de KMO’s) aan te zetten tot het intern verrichten van hun eigen risicobeoordeling.

Rapport
Als onderdeel van de campagne heeft EU-OSHA een groot rapport gepubliceerd, ‘Beoordeling, uitschakeling en sterke vermindering van beroepsrisico’s’. Daarin staat praktische informatie over succesvolle acties op werkplaatsen in de hele EU die de risico’s moeten elimineren of onder controle houden.

 

Inhoud
Het rapport is bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor risicobeoordelingen en die moeten besluiten over preventieve maatregelen. Het bevat 18 uitvoerige casestudies en 7 kortere onderzoeken in een groot aantal economische sectoren en betreft een grote verscheidenheid aan risico’s: van het voorkomen van verwondingen met injectienaalden in ziekenhuizen tot minder handmatige verplaatsingen van lasten op een scheepswerf.

 

Organisatie
De Europese week is onderdeel van de twee jaar durende campagne ‘een gezonde werkplek’ en wordt georganiseerd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) en zijn partners.

 

Evenementen

 

Rapport

 

Risicobeoordeling

Reageer op dit artikel