artikel

Goed gebruik

Geen categorie

Of software ergonomisch goed is, hangt af van heel veel factoren. Ergonomisch juiste software kenmerkt zich in ieder geval door het feit dat het makkelijk en comfortabel is om mee te werken. Dit betekent dat de dialoog en de vormgeving van de software optimaal zijn aangepast aan de taken die met de software uitgevoerd moeten worden. Met de dialoog wordt de interactie tussen de gebruiker en de software bedoeld. Het is als het ware de manier waarop de gebruiker door de verschillende beeldschermplaatjes heen klikt. Dialoog en vormgeving zijn goed als deze aan de volgende principes voldoen:

  • Taakgeschikt: je wordt optimaal ondersteund in een effectieve en efficiente uitvoering van de zaak.
  • Zelbeschrijvend: bij elke handeling krijg je een terugkoppeling en kan er extra uitleg worden opgevraagd.
  • Bestuurbaar: je kunt zelf de richting en de snelheid van de interactie bepalen totdat de taak is uitgevoerd.
  • Conform verwachttingen van de gebruiker: de software is consistent en is gebaseerd op karakteristieken van de gebruiker, als bekendheid met de taak, educatie, ervaring en de algemeen geaccepteerde overeenkomsten.
  • Fouttolerant: fouten zijn gemakkelijk te corrigeren. Het maken van fouten leidt dus niet tot grote problemen.
  • Geschikt voor individualisatie: de software kan tot op zekere hoogte worden aangepast aan de taakbehoeften en je individuele voorkeuren en vaardigheden.
  • Geschikt voor leren: de software ondersteunt en begeleidt je tijdens het leren gebruiken van de software.
Reageer op dit artikel