artikel

Huis-tuin-en-keukengevaar

Geen categorie

Maar in april meldt zij zich ziek en in juli wordt zij aan haar sleutelbeen geopereerd. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. De werkgever wijst elke aansprakelijkheid af. Hij voert aan dat er dagelijks honderden klanten en personeelsleden van de winkelwagenstalling gebruikmaken. Ook zijn dergelijke stallingen tot de dag van vandaag bij veel andere bedrijven zoals supermarkten en grootwinkelbedrijven in gebruik zonder dat een klant is gestruikeld. Daaruit blijkt dat die plaatjes geen gevaarlijke situaties opleveren. Dat blijkt ook uit het feit dat de vrouw negen jaar lang geen problemen heeft gehad. Er was daarom geen sprake van een kenbaar gevaar.

 

De kantonrechter stelt vast dat de vrouw al voor het voorval vaak afwezig was wegens schouderklachten en ook diverse malen daarvoor is geopereerd. Het is dus maar de vraag of er voldoende oorzakelijk verband is tussen de val en de beweerde gevolgen. Maar de kantonrechter vindt het op grond van proceseconomische en praktische overwegingen wenselijk om nu al de vraag te beantwoorden of er sprake is van enig tekortschieten van de werkgever in zijn zorgverplichting (art. 7:658 BW).

 

Het terugzetten van een winkelwagentje in een stalling is naar het oordeel van de rechter een normale routine die hoort bij het dagelijkse leven. Daaraan zijn bij het in acht nemen van enige minimale oplettendheid normaal gesproken geen (bijzondere) gevaren verbonden. Daarom was er ook geen aanleiding voor een risico-inventarisatie en -evaluatie. Het gaat hierbij om wat ook wel wordt genoemd huis-tuin-en-keukengevaren. Een werkgever mag er voor dit soort gevaren vanuit gaan dat ieder weldenkend mens daar zelfstandig, zonder speciale waarschuwing of instructie, mee om weet te gaan. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel