artikel

Nieuwe technologie: alleen als de zorg er beter van wordt

Geen categorie

Slimmer werken

De mogelijkheden voor technologische toepassingen in de verpleging en verzorging nemen toe. Varierend van ICT zoals elektronische dossiers, tot tilsystemen en doekjes om clienten zonder water en zeep te wassen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan door en met het toenemend tekort aan personeel en de oplopende kosten zoeken beleidsmakers steeds meer naar voor de zorg geeigende technologieen. Door werkprocessen slimmer te maken en de efficiency te vergroten moeten we in de toekomst meer kunnen doen met evenveel of zelfs minder mensen. Maar hoe kijken verpleegkundigen en verzorgenden zelf tegen nieuwe technologieen aan? Willen ze ermee werken? En waar zien zij kansen?

Kwaliteit en werkdruk
De verpleegkundigen en verzorgenden in het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL vinden dat nieuwe technologieen vooral moeten bijdragen aan betere zorg voor de client, zo blijkt uit een peiling begin 2009. Daarnaast is het – vooral voor verzorgenden in thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen – een aanwinst als het werken in de zorg er lichter door wordt of de werkdruk vermindert. Arbeids- en kostenbesparing vinden ze minder belangrijk. Ze willen zelf pas een nieuwe technologie gaan gebruiken als ze overtuigd zijn van de gunstige effecten op de kwaliteit van de zorg en op hun eigen werkdruk.

Meedenken
Ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat de instelling waar ze werken openstaat voor nieuwe technologieen. Maar het merendeel wordt te weinig betrokken bij de introductie ervan. Verpleegkundigen en verzorgenden zien wel tal van voorbeelden van geslaagde vernieuwingen. Van nieuwe infuuspompen en beademingsapparatuur tot ‘droogwassen’ en elektronische weegschalen. En van het op afstand monitoren van medische gegevens tot het elektronisch ontsluiten van deuren. Meest noemen ze de elektronische dossiers, bewegingsmelders zoals ‘signalerende’ bedmatten – die bijvoorbeeld aan de zusterspost doorgeven wanneer een patient opstaat – en videocommunicatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In het onderzoeksrapport wordt op deze verschillende technologieen dieper ingegaan.

Reageer op dit artikel