artikel

Rollerskatedansen op kantoor

Geen categorie

Een 47-jarige werkneemster van de administratie met veertien dienstjaren komt daarvoor speciaal naar het werk, hoewel zij niet op vrijdag werkt. Zij krijgt twee rolschaatsen en valt na enkele meters schaatsen al op de marmeren vloer en breekt daarbij haar linkerpols. Dat leidt later tot een posttraumatische dystrofie met als gevolg arbeidsongeschiktheid. Zij stelt haar werkgever voor de schade aansprakelijk. De kantonrechter wijst de vordering af en de vrouw gaat in beroep.

Het gerechtshof overweegt dat de werkgever niet aansprakelijk is op grond van het zorgplichtartikel 7:658 BW. Het ongeval is niet gebeurd in de uitoefening van de werkzaamheden. Er bestaat immers een onvoldoende nauwe band tussen de door de vrouw te verrichten werkzaamheden en het rollerskatedansen op vrijdag na werktijd. Bovendien was de deelname aan de workshop geheel vrijwillig.

Maar het hof vindt de werkgever wel aansprakelijk op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap). De workshop was aan het werk gerelateerd. Het ging immers om een personeelsactiviteit die gehouden werd in de hal van het kantoor van de werkgever. Verder had de werkgever de activiteit (mede) georganiseerd. Het rolschaatsen op een marmeren vloer is een risicovolle bezigheid, zeker als er geen beschermingsmiddelen, zoals knie- en polsbeschermers worden uitgereikt en ook geen rolschaatsinstructie wordt gegeven.

Het risico op vallen is juist aanzienlijk voor mensen op leeftijd die in geen jaren aan rolschaatsen hebben gedaan. Het feit dat het bedrijf dat de workshop organiseerde onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, komt voor rekening van de werkgever. Want die heeft het bedrijf ingehuurd. De werkgever heeft de werknemers er ook niet op gewezen dat er voor hen kennelijk geen aansprakelijkheidsverzekering was afgesloten. Een en ander leidt ertoe dat de werkgever de schade van de vrouw moet vergoeden.

Reageer op dit artikel